ΑΓΓΛΙΚΑ

Ξέρουμε τον τρόπο να τη διδάξουμε την Αγγλική Γλώσσα και διαθέτουμε τα μέσα για αυτό.

Στόχος μας η άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας από τους σπουδαστές μας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στo  Κέντρo Ξένων Γλωσσών abc for all παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών  για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες.

Ακόμα και σε μαθητές Δημοτικού !!!

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Ξέρουμε τον ψυχισμό αυτού που προσπαθεί να μάθει μια δεύτερη γλώσσα…

Αμοιβή μας οι επιτυχίες των σπουδαστών μας. Σας περιμένουμε να το διαπιστώσετε και εσείς.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Τα Ποσοστά Επιτυχίας

Η ποιότητα της δουλειάς μας φαίνεται πρωτίστως από τα αποτελέσματα των μαθητών μας στις εξετάσεις, τα οποία δημοσιεύουμε λεπτομερώς κάθε χρόνο. Δεν αναφέρουμε απλά τα ονόματα των επιτυγχόντων, αλλά δημοσιεύουμε τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας.

Οι Καθηγητές μας

Οι καθηγητές μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, απαραίτητα πτυχιούχοι πανεπιστημίων στο αντικείμενο που διδάσκουν. Είναι επαγγελματίες που αγαπούν αυτό που κάνουν, γι αυτό και επιμορφώνονται συνεχώς παρακολουθώντας σεμινάρια του κλάδου. Η πολυετής σχέση τους μαζί μας πιστοποιεί ότι είναι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι αποδίδουν τα μέγιστα στη δουλειά τους.

Το Περιβάλλον Διδασκαλίας

Ο χώρος και το περιβάλλον διδασκαλίας είναι σύγχρονα, ευχάριστα και ασφαλή. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιούμε δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά το συμπληρώνει και το εμπλουτίζει με επιπλέον ασκήσεις, παραδείγματα και πολυμέσα.

Βιωματική Εκμάθηση της γλώσσας

Χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα καθημερινά στην τάξη. Οι μαθητές μας έτσι καταλαβαίνουν ότι η ξένη γλώσσα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας, και όχι απλά ένα ακόμα μάθημα που πρέπει να διαβάσουν. Με τη συνεχή τους έκθεση στην ξένη γλώσσα τους γίνεται δεύτερη φύση το να καταλαβαίνουν, να μιλάνε και κυρίως να σκέφτονται σε αυτήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέο Τμήμα TOEIC

Σε 3 μήνες απέκτησε LOWER η ADVANCED κοντά μας !!! Εγγραφείτε ΤΩΡΑ και κάντε μαζί μας την πιθανότητα… ΒΕΒΑΙOΤΗΤΑ !!! Αυστηρά για ενήλικες !!! 100% επιτυχία !!! Έναρξη τμήματος: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Εκμάθηση της Αλβανικής? Μονον στο abcforall !!!!!

Απόκτησε τώρα και εσύ πιστοποίηση της Αλβανικής σε μόνον 9 μήνες!